Contact

Sri Gayathri Devi Temple
Jayamarthanda Gate, Near Exhibition Grounds
Mysore Palace premises, Mysore 570004
P: +91 9035002234
Sri Gayathri Devi Ammanavara Seva Trust
info@srigayathridevi.org

Sri Gayathri Devi Ammanavara Seva Trust members

S. Rajkumar
9035002234
R.Laksman
9986563132
M.T. Narayanaswami
9341084040
T.K. Devaiah
9342182103
Narayana Rao
0821-2582953
Subramanya Jattappa
9620464111
Gundanna
9945747571
S.Mahesh
9845297046
R. Chandran
9448469896
M.R. Nagraj
9845020788
Yogesh
9448342522